Tổng hợp hướng dẫn sử dụng phần mềm Ninja Add Friend

0
266

Bài viết tổng hợp hướng dẫn các tính năng trên phần mềm Ninja Add Friend ( phần mềm tự động kết bạn theo UID, kết bạn theo gợi ý, kết bạn theo số điện thoại…)

  1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Ninja Add Friend: https://bit.ly/2q6D060
  2. Hướng dẫn sử dụng tính năng unfriend: https://bit.ly/2Pe5qZU
  3. Hướng dẫn tính năng Change IP: https://bit.ly/2PcvyEr
  4. Hướng dẫn tính năng Accept Friend ( đồng ý kế bạn hàng loạt): https://bit.ly/2NTZh09
  5. Hướng dẫn tính năng Cancel Requets ( hủy lời mời kết bạn gửi đi): https://bit.ly/2PcR1x6
  6. Hướng dẫn suggest Friend: https://bit.ly/2CYZmyL
hdsdNinjaaddF Tổng hợp hướng dẫn sử dụng phần mềm Ninja Add Friend

Xem các clip hướng dẫn sử dụng phần mềm Ninja Add Friend tại đây: https://bit.ly/2Sbxwn6

Trên đây là bài viết tổng hợp các hướng dẫn cho phần mềm Ninja Add Friend, mong các bạn có thể tham khảo.

Tham gia với chúng tôi tại:

Group: https://fb.com/groups/congdongninja

Fanpage: https://fb.com/ninjateam.page

Liên hệ hôm nay nhận ngay ưu đãi:

  Mr Hiếu : 0974.339.839

  Mr Đăng : 088991535

  Mr Hải Anh : 0967.499.566

  Mr Dũng : 0889922600

  Mr Phạm Tuân : 0946.426.583

  Mr Đức : 0889911202

  Mr Phan Hưng : 0889922242

  Mr Hào : 0889916662

  Mr Thọ : 0977164538

  Mr Hưng : 0866.754.728

  Mr Lê Phương : 0889922196

  Mr Đạt : 0963.708.445

  Mr Tuấn : 0889911838

  Mr Nguyễn Dũng : 0889909558

  Mr Cao Tuân : 0889911022

  Ms Thảo : 0889922217

Chăm sóc khách hàng:

 Hotline: 0246.660.9469

 Ms Hường : 0866751032

 Ms Mai : 0889913828

 Ms Nga : 0889922165

 Ms Nguyệt : 0889922086